Dikkat! Emlakçılık Faaliyetleri (Taşınmaz Ticareti) Hakkında Yönetmelik

9 Haziran ve 14 Ekim 2020 tarihlerinde çıkarılan yönetmeliklerle Emlakçılık alanındaki faaliyetler yeniden düzenlenmiştir.Buna göre;

Emlakçılık yapacak kişiler bulundukları belediyeden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alacak, sonra da Ticaret İl Müdürlüğü’nden Yetki Belgesi çıkaracaklardır.

A- İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Çıkarmak İçin (Belediyeden);

1- Faaliyet alanı, ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.

2- Faaliyet alanı, en az yirmi metrekare olacaktır (Kira Kontratı veya Tapu).                                                                                          Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkar için beş metrekare arttırılarak hesaplanacaktır.

3- İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunacaktır.

4- Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.

5- Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümün ilgili maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.

6- Meb onaylı emlakçılık sertifikası (En az 100 saatlik)

Not: Bu belgeleri tamamlayan kişilere belediye tarafından İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI düzenlenecektir. Ancak ruhsatı aldıktan sonra 14 Ekim tarihinde yayınlanan  yönetmelik ile ayrıca YETKİ BELGESİ‘de çıkarılması zorunla hale getirilmiştir.

B- Yetki Belgesi Çıkarmak İçin (Ticaret İl Müdürlüğünden)

1-Meslek odasına kayıt belgesi

2-Vergi levhası

3-Ticaret Sicil Gazetesi

4- Seviye 5 MYK belgesi ( sorumlu emlak danışmanı için) ve                                                                                                                            Bu belgeler ile birlikte ayrıca yetki belgesi çıkarılacak kişinin ;

a)On sekiz yaşını doldurmuş olması

b)En az lise mezunu olması,

c)İflas etmemiş olması,

d)Kasten işlenen bir suçtan dolayı  beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olmaması,

e)Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en yüz saatlik eğitimde başarılı olması,

f)Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekir.

Bu belgeleri ve kriterleri tamamlayan kişilere Yetki Belgesi verilir.

Değişiklik yapılan yönetmelikler şunlardır:

1- 9 Haziran 2020 tarihli ”İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2- 14 Ekim 2020 tarihli Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Önemli Not: Yukarıda yayınlanan yönetmeliklere göre Emlakçılık faaliyeti yapacak kişilerin hem belediyeden RUHSAT  hemde Ticaret İl Müdürlüklerinden YETKİ BELGESİ almaları zorunlu hale getirilmiştir.

 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği indirmek için tıklayınız.


Bir cevap yazın