Dikkat ! Çalışma Ruhsatından Önce Emlak Danışmanlığı Eğitim Sertifikanızı Aldınız mı?

Yeni dönem Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslarımız eylül ayı itibariyle yürürlüğe giriyor. Tüm ilgilenenlere duyuruyoruz.

Uzaktan eğitim kurslarıyla alakalı uzun süredir sancılı bir süreç devam ediyordu.Bu süreci izah edicek olursak Ticaret Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında uzun süre devam eden bir dava süreci vardı. Bu süreç  nihayet tamamlandı ve bizde kurslarımızı gönül rahatlığıyla açmış bulunuyoruz.

Dava sonucuna göre,

Madde 6- (Değişik birinci fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

Mesleki eğitim ve yeterlilik
Ek Madde 2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/6 md.)
Bu Yönetmelik kapsamında açılacak iş yerlerinde, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da 2/8/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine sahip olması gerekir. Birinci cümledeki belgelerin kapsamına girmeyen faaliyet konuları için bu belgeler aranmaz. İlgili diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri, müktesep hak kapsamında değerlendirilir.

Kısaca özetlemek gerekirse,

Öncelikle bu işi yapabilmek için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Ruhsat almak için gerekli olan belgeler arasında ya bir ustalık belgesi olması ya da emlak ile ilgili bir ön lisans veya lisans diploması veyahut da meb onaylı eğitim kurumlarından en az 100 saatlik ders almak kaydıyla eğitim sertifikası olması gerekmektedir.

Siz de hemen yeni dönem fırsatlarımızdan yararlanın ve gecikmeden eğitim sertifikalarınızı alın.

Dikkat ! Çalışma Ruhsatından Önce Emlak Danışmanlığı Eğitim Sertifikanızı Aldınız mı?” için 2 yorum

  1. Pardon evraklardan kastim kayit icin istenen belgeleri Scan yolu ile gonderebilmem mumkunmudur ? Kanada da yaşadigim bólgeden Turkiye ye posta yolu ile evrak gonderimi sıkıntılı bir süreç.

    1. Merhaba,
      Evraklarınızı mail atabilirsiniz elbette yalnız diplomanız yabancı ise onu noterden onaylatmanız gerekmektedir. Ayrıca sınav için sınav günü İstanbul’da olmalısınız.

Bir cevap yazın